دوره 3، شماره 9 و 10 - ( فصلنامه 1396 )                   جلد 3 شماره 9 و 10 صفحات 117-132 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (851 مشاهده)
تحقیق و نگارش در حیطه ب هه مآمیخته فقه و حقوق در دو دهه اخیر، یکی از
حوز ههای پرکاربرد و مهم ادبیات حقوقی در مجامع علمی کنونی ایران است.
درای نخصوص، برخی از اندیشمندان اسلوب خاصی را برگزید هاند که بیانگر ارتباط
وثیق فقه و حقوق ازحیث تأثیروتأثر یکی بر دیگری است. چنین رویکردی
با توجه به خوان شهای غیراصولی و عمدتاً محصور در ادبیاتِ ترجم های که
گریبا نگیر برخی آثار حقوقی شده، آ نچنان ضروری و مهم جلوه میک‌ند که
حتی تألی فهای منطبق با عنوان فقه و حقوق، عرصه را تنگ نمیک‌ند؛ بلکه
در جولانگاه نگار شهای متعدد فقهی و حقوقی است که اهمیت و جایگاه آثار
دقیق و ب هفراخور محتوای ادله ای و استنباطی روشن م یشود؛ این اثر به قواعد
و بنیا نهای مستفاد به اسناد موردبحث ازحیث مباحث حقوقی اشعار دارد نه به
خود اسناد ب هنحو مستقیم؛ لذا ب هعلت چنین مفارقتی، نویسنده آن مباحث را در
قالب پیوس تها در انتهای کتاب آورد هاست.
متن کامل [PDF 370 kb]   (1 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/11 | پذیرش: 1397/4/11 | انتشار: 1397/4/11