فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق- اسلایدر صفحه اصلی
فصلنامه شماره 9-10 منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲ | 
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق شماره 9-10(بهار و تابستان) منتشر شد.
در این شماره مقالاتی با عناوین نقد کتاب باز اندیشی در ایین استنباط، جرم شناسی جهان، راهی به توسعه مفهوم ضرر، مروری انتقادی بر کتاب آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت، دین حداقلی، یک گام لرزان ولی امیدبخش، تاملی بر کتاب حقوق خانواده تطبیقی، فقه قراردادها در پرتو ایات قرانی  و.... اورده شده است.
همچنین در بخش انتهایی مقالاتی چند در مورد صاجب عروه  شامل زندگی نامه، معرفی حواشی، شروح و تعلیقات ونگاهی چند به اثار و نظریات صاحب عروه و فهرستی از شاگردان و مجازان وی آورده شده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق:
http://jlabr.faslnameh.org/find.php?item=1.115.19.fa
برگشت به اصل مطلب