فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز
موسسه خانه کتاب 
سردبیر
حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد علی احمدی ابهری 
هیئت مشاوران علمی
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد ، دکتر سید حسین صفایی ، دکتر سید محمد هاشمی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری، دکتر رضا اسلامی، دکتر مصطفی فضائلی
مدیر داخلی
هدی محمدخانی 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق:
http://jlabr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب