فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق با هدف معرفی و نقد کتاب ها و بررسی مسائل و مشکلات نشر کشور در این حوزه فعالیت می کند و پذیرای مقالات نقد صاحب نظران و علاقه مندان گرامی است.

شایسته است نویسندگان گرامی پیش از ارسال مقالات خود به دفتر نشریه به این موضوعات توجه داشته باشند.

- مقالات باید بین 2000 تا 6000 کلمه باشند.

- مقالات باید با نرم افزار word 2007 و براساس شیوه نامه نشریه حروف نگاری شده باشند. 

- مقالات باید چکیده فارسی (حداکثر 150 کلمه) و کلیدواژه (حداکثر هفت کلمه) داشته باشند.

- نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان شغلی یا رتبه تحصیلی او، ایمیل نویسنده، و نشانی پستی و شماره تماس او باید در ابتدای مقاله درج شود. 

- ارسال متون اصلی مقالات ترجمه و اطلاعات کتابشناختی آن به همراه مقاله ضروری است.

- جدول ها، نمودارها، و عکس های مقاله علاوه بر قرار گرفتن در متن، باید به طور جداگانه نیز ارسال شود. 

- دستور خط مدنظر نشریه مطابق دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و مراعات آن در مقالات لازم است. 

 برابر نام ها، اصلاحات و توضیحات باید در پی نوشت بیاید.

- ارجاعات مقاله باید به صورت درون متنی و کتابشناسی آن نیز بر همان اساس مرتب شود. به این ترتیب: 

ارجاع درون متنی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه)

کتابشناسی: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: نام انتشارات. 

مقاله شناسی: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). «نام مقاله». نام نشریه. شماره (ش.)، تاریخ نشر: شماره صفحات.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق:
http://jlabr.faslnameh.org/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب