فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق- اطلاعات تماس
ارتباط با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره1080، موسسه خانه کتاب
صندوق پستی:313-13145
تلفن: 66496977
دورنگار:66415360
پست الکترونیکی: jlb@faslnameh.org

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق:
http://jlabr.faslnameh.org/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب